logo_medoo_1700207049071.png

Phát Triển Sàn Bất Động Sản Và Quản Lý Sàn Bất Động Sản

Khóa học Phát Triển Sàn Bất Động Sản Và Quản Lý Sàn Bất Động Sản là khóa học dành cho các cá nhân, tổ chức đang hoạt động hoặc có ý định hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Khóa học cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để phát triển và quản lý hiệu quả một sàn giao dịch bất động sản.
Khóa học bao gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về thị trường bất động sản, Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản, Các loại hình bất động sản, Quy trình giao dịch bất động sản, Tiếp thị và bán hàng bất động sản, Quản lý sàn giao dịch bất động sản.

5

(0)

Vu Tien CND

Vu Tien CND

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Hiểu rõ về thị trường bất động sản

Có kiến thức pháp lý cần thiết để kinh doanh bất động sản

Biết cách phân loại các loại hình bất động sản

Thực hiện quy trình giao dịch bất động sản một cách chuyên nghiệp

Có kỹ năng tiếp thị và bán hàng bất động sản hiệu quả

Quản lý sàn giao dịch bất động sản một cách hiệu quả

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Đầu tư bất động sảnKỹ Năng Phân TíchMở sàn Bất Động Sản

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống