logo_medoo_1700207049071.png

Hiểu biết và phòng ngừa đột quỵ, đột tử

Khóa học cung cấp các hiểu biết về nguyên nhân, biểu hiện, cách đè phòng đột quỵ và cách chăm sóc bệnh nhân đột quỵ.

5

(0)

Video Alo bac sy

Video Alo bac sy

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Các trường hợp có thể gây đột quỵ đột tử.

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Đột tửĐột quỵ

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống