logo_medoo_1700207049071.png

Phương pháp dạy học tích cực: Sách và bài học giáo dục

Phương pháp dạy học:

  • Khởi đầu vui vẻ.
  • Để gia đình là nơi con muốn về, lớp học là nơi con muốn đến. 
  • Giáo viên hạnh phúc kiến tạo tương lai.

5

(0)

Medoo io

Medoo io

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Phuong pháp dạy học tạo động lực

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Phương pháp truyền đạtTạo động lựcKỹ năng giảng dạy

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống