logo_medoo_1700207049071.png

Quản Trị Nhân Sự - Khóa Học CEO Toàn Diện

Nâng tầm chiến lược quản lý nhân sự của bạn với chương trình bài bản, giúp xây dựng hệ thống quản trị hiệu quả dựa trên năng lực từng vị trí.

5

(0)

Vu Long

Vu Long

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Khái niệm và nguyên tắc cơ bản về quản trị nhân sự: Hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng và các chức năng của quản trị nhân sự trong tổ chức

Quản lý chiến lược nguồn nhân lực: Nắm vững các phương pháp hoạch định, tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược chung của doanh nghiệp

Quản lý hiệu quả công việc: Áp dụng các kỹ thuật đánh giá năng lực, thiết kế mô tả công việc, xây dựng hệ thống khen thưởng và kỷ luật hiệu quả

Quản lý quan hệ lao động: Xử lý các vấn đề tranh chấp lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn và lành mạnh

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Vận Hành Doanh NghiệpQuản Trị Doanh NghiệpQuản Trị Nhân Sự

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống