logo_medoo_1700207049071.png

Răng Hàm Mặt - Bài Giảng ĐH Y Hà Nội

Các bài giảng Răng Hàm Mặt của Đại Học Y Hà Nội, bao gồm bài học về chấn thương, chăm sóc sức khỏe răng miệng, cấp cứu răng miệng, dị tật bẩm sinh, và các bệnh lý răng miệng.

5

(0)

Thang Duong

Thang Duong

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Răng Hàm Mặt, chấn thương, bệnh lý, cấp cứu

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Răng Hàm MặtNha Khoa

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống