logo_medoo_1700207049071.png

Chinh Phục Reactjs: Trở Thành Chuyên Gia Front-End

Khóa học Chinh Phục Reactjs: Trở Thành Chuyên Gia Front-End là chương trình đào tạo chuyên sâu giúp bạn hiểu rõ và làm chủ phát triển ứng dụng web hiệu quả. Khóa học bắt đầu từ các khái niệm cơ bản như components, state, và props, sau đó chuyển sang các chủ đề nâng cao như routing, quản lý trạng thái, và kết hợp React với các công nghệ khác như RedUX. Bạn sẽ được thực hành chi tiết thông qua việc xây dựng các ứng dụng thực tế, giúp áp dụng kiến thức vào các dự án thực tế. Khóa học ReactJS cung cấp lộ trình toàn diện để bạn trở thành một nhà phát triển React kỹ thuật cao.

5

(0)

FV

F8 VN

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Nắm vững các khái niệm React như components, state, props, routing, quản lý trạng thái, và RedUX

Hiểu cách thức hoạt động của React và áp dụng kiến thức vào thực tế

Khả năng xây dựng các ứng dụng web React hoàn chỉnh

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Lập trình JeactJS

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

FV

F8 VN

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống