logo_medoo_1700207049071.png

Recovery - Phục Hồi Sức Khoẻ

Recovery - Phục Hồi Sức Khoẻ tập trung vào các phương pháp và kỹ thuật để phục hồi sức khỏe cơ thể, bao gồm cả bài tập nhẹ, kỹ thuật thư giãn và lịch trình chăm sóc sức khỏe. Mục tiêu của khóa học là hỗ trợ học viên trong việc tái tạo và duy trì sức khỏe và năng lượng.

5

(0)

HG

Hana Giang Anh

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Các bài tập Pilates sắp xếp theo lộ trình, giúp người học tập luyện hiệu quả

Phương pháp giảm cân, cải thiện sức khỏe hiệu quả

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Sức khỏeGiảm cânPhục hồi

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

HG

Hana Giang Anh

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống