logo_medoo_1700207049071.png

Setup Công Ty & Kinh Doanh Bài Bản Cho Chủ Doanh Nghiệp

Khóa học Setup Công Ty & Kinh Doanh Bài Bản Cho Chủ Doanh Nghiệp là chương trình đào tạo toàn diện dành cho CEO và chủ doanh nghiệp, cung cấp kiến thức và kỹ năng thiết yếu để xây dựng và vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

5

(0)

Vu Long

Vu Long

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Hoạch định chiến lược: Xác định tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Lập kế hoạch kinh doanh chi tiết để đạt được mục tiêu đề ra

Xây dựng mô hình tổ chức: Thiết kế cấu trúc tổ chức phù hợp với quy mô và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Xác định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng bộ phận

Hệ thống tài chính: Thiết lập hệ thống kế toán, quản lý dòng tiền và chi phí hiệu quả. Phân tích và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp

Quản trị nhân sự: Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và gắn kết

Tổ chức kinh doanh & marketing: Xây dựng quy trình bán hàng hiệu quả. Áp dụng các chiến lược marketing phù hợp để thu hút khách hàng tiềm năng và tăng doanh thu

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Kinh doanhQuản trị

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống