logo_medoo_1700207049071.png

Sinh học phân tử và gen

Cùng tìm hiểu về sinh học phân tử và gen. Axit Nucleic là gì? ADN là gì? Đặc điểm cấu tạo, cấu trúc không gian và chức năng của ADN

5

(0)

Dr Hoang  Novagen

Dr Hoang Novagen

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Sinh học phân tử và gen. Các bài giải thích từ Dr. Hoang của công ty Novagen

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Sinh học phân tửGen

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống