logo_medoo_1700207049071.png

Solana For Beginner

Bạn muốn khám phá tiềm năng của Solana, hệ thống Blockchain đang bùng nổ hiện nay?

Khóa học Solana For Beginner được thiết kế dành cho bạn! Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn nền tảng kiến thức toàn diện về Solana, từ những khái niệm cốt lõi đến cách thức lập trình và phát triển ứng dụng trên hệ sinh thái Solana sôi động.

Khóa học dành cho:

 • Người mới bắt đầu muốn tìm hiểu về Solana và Blockchain.
 • Các nhà phát triển phần mềm muốn mở rộng kỹ năng sang lập trình Solana.
 • Cộng đồng yêu thích Blockchain và tiềm năng ứng dụng của nó.

5

(0)

Medoo Instructor

Medoo Instructor

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Định Nghĩa, Tính chất, ứng dụng của Blockchain

Các khái niệm cốt lõi của Solana

Hướng dẫn về Program trong Solana

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Basic of SolanaBlockchain Programing

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

  Định Nghĩa, Tính chất, Ứng dụng của Blockchain

  10:47

  Các khái niệm cốt lõi của Solana

  12:29

  Hướng dẫn về Program trong Solana

  16:36

Quản trị viên

Medoo Instructor

Medoo Instructor

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống