logo_medoo_1700207049071.png

Sống Tích Cực - Thay Đổi Cuộc Đời

Khóa học SSống Tích Cực - Thay Đổi Cuộc Đời là một khóa học dành cho những người muốn thay đổi cách suy nghĩ và hành động của mình, từ đó có một cuộc sống tích cực và hạnh phúc hơn.

5

(0)

Inner Space Vietnam

Inner Space Vietnam

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Hiểu được sức mạnh suy nghĩ

Hiểu được cách để tích cực trong các mối quan hệ, với các tình huống khác nhau, với bản thân, với cuộc đời

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Sống tích cựcKiểm soát căng thẳng

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống