logo_medoo_1700207049071.png

Tăng huyết áp - Nguyên nhân, triệu chứng, biến chứng, chẩn đoán, và cách phòng ngừa

Khóa học giúp nhận biết bệnh lý Huyết Áp và cach chăm sóc bệnh nhân có bệnh lý về Huyết Áp.

5

(0)

Video Alo bac sy

Video Alo bac sy

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Nhận biết bệnh lý Huyết Áp. Chăm sóc bệnh nhân có bệnh lý về Huyết Áp.

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Huyết Áp

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống