logo_medoo_1700207049071.png

Tổng hợp bài giảng về Khoa học thần kinh

Tổng hợp các bài giải về thân kinh ngoại biên, các bệnh lý liên quan, cách phòng ngừa và điều trị.

5

(0)

Giang duong Y khoa online

Giang duong Y khoa online

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Thần kinh ngoại biên. Phòng ngừa và điều trị bệnh lý thần kinh ngoại biên

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Thần kinh

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

  • THẦN KINH 48

    01:00

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống