logo_medoo_1700207049071.png

Sách Nói Thuật Đàm Phán Nền Tảng Của Thành Công

Sách Nói Thuật Đàm Phán Nền Tảng Của Thành Công của tác giả Brian Tracy là một khóa học toàn diện về kỹ năng đàm phán. Khóa học cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết để đàm phán thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, từ công việc, kinh doanh đến các mối quan hệ cá nhân. Khóa học bao gồm 10 chương, mỗi chương tập trung vào một khía cạnh khác nhau của đàm phán. Sách nói Thuật Đàm Phán Nền Tảng Của Thành Công là một tài liệu tham khảo hữu ích cho bất kỳ ai muốn nâng cao kỹ năng đàm phán của mình. Khóa học cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết để đàm phán thành công và đạt được mục tiêu của mình.

5

(0)

Conduong Thanhcong

Conduong Thanhcong

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Hiểu rõ tầm quan trọng của đàm phán trong cuộc sống

Nắm vững các nguyên tắc cơ bản của đàm phán

Thành thạo các kỹ năng đàm phán

Tăng khả năng đạt được mục tiêu trong đàm phán

Nâng cao các mối quan hệ cá nhân và công việc

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Kỹ năng đàm phán

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

    Kỹ Năng Đàm Phán

    123:17

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống