logo_medoo_1700207049071.png

Tiếng Anh lớp 3 (Sách mới)

Khoá học chú trọng vào bốn yếu tố quan trọng: thực hành phát âm, phát triển kỹ năng nghe, đọc, viết, thực hành bài hát theo máy và khám phá các cấu trúc tiếng Anh.

Trong phần thực hành phát âm, học sinh sẽ chinh phục ngữ âm tiếng Anh một cách tự tin qua các hoạt động thực tế và tương tác. 

Khoá học tiếp tục phát triển toàn diện kỹ năng ngôn ngữ của học sinh, bao gồm nghe, đọc và viết. 

Ngoài ra, kết hợp thực hành bài hát theo máy để tăng cường vui nhộn và sự hứng thú trong quá trình học. 

5

(0)

Ms Kathy

Ms Kathy

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Thực hành phát âm

Phát triển kỹ năng nghe, đọc, viết

Thực hành bài hát theo máy

Các cấu trúc tiếng Anh

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Từ vựng; Tiếng Anh

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống