logo_medoo_1700207049071.png

Tiếng Anh lớp 7 (Sách mới)

Với khoá học này, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua 12 units và 4 bài ôn của sách giáo khoa, đảm bảo học sinh hiểu rõ và ứng dụng linh hoạt kiến thức mà sách giáo khoa cung cấp.

5

(0)

Ms Kathy

Ms Kathy

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Luyện từ vựng, ngữ pháp, và phát âm

Thực hành mỹ năng nghe, nói, đọc và viết

Bài ôn tập

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Từ vựng; Tiếng Anh

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống