logo_medoo_1700207049071.png

Tiếng Nói Người Truyền Lửa: Kỹ Năng Đồ hoạ và GPT

Đây là series cô Minh Ngọc hướng dẫn quý thầy cô một số kỹ năng đồ hoạ cơ bản ứng dụng để tạo tài nguyên giảng dạy. 

  • Tạo slides thuyết trình.
  • Tạo giấy khen.
  • Ứng dụng Chat GPT trong giảng dạy.

5

(0)

Dy

Dạy Học Tích Cực

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Một số kỹ năng đồ hoạ cơ bản và ứng dụng GPT để tạo tài nguyên giảng dạy

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Kỹ năng giảng dạyKỹ năng đồ hoạ cơ bảnKỹ năng tạo tài liệu dạy học

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống