logo_medoo_1700207049071.png

Tiết dạy stem mầm non | Giáo an dạy STEM cho trẻ mầm non

5

(0)

CT

Cô Thuỳ Mầm Non

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Bé làm máy hút bụi

Tìm hiểu về động cơ và năng lượng

Thí nghiệm quả cam chìm nổi

Sự đổi màu của bắp cải tím

Bé làm máy bắn pháo hoa giấy

Hoạt động trải nghiệm steam Làm ô tô bằng bóng bay

Hoạt động làm chuông gió

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Stem

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống