logo_medoo_1700207049071.png

Tìm Hiểu Ngành Hàng - Sản Phẩm Tiềm Năng Trên Amazon

Khóa học Tìm Hiểu Ngành Hàng - Sản Phẩm Tiềm Năng Trên Amazon là một chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho những ai muốn bắt đầu kinh doanh trên Amazon hoặc muốn phát triển hoạt động kinh doanh hiện tại trên nền tảng này. Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để xác định các ngành hàng và sản phẩm tiềm năng trên Amazon, giúp họ đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và hiệu quả.

5

(0)

Medoo io

Medoo io

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Xu hướng ngành hàng nổi bật trên Amazon: Bạn sẽ được cập nhật thông tin về các ngành hàng đang có nhu cầu cao trên Amazon, giúp bạn xác định được lĩnh vực kinh doanh phù hợp

Cách thức lựa chọn sản phẩm tiềm năng: Bạn sẽ học được các phương pháp để đánh giá tiềm năng của một sản phẩm, bao gồm phân tích nhu cầu thị trường, mức độ cạnh tranh, lợi nhuận tiềm năng,...

Kinh nghiệm bán hàng hiệu quả trên Amazon: Bạn sẽ được chia sẻ các bí quyết để thu hút khách hàng, tăng doanh thu và tối ưu hóa lợi nhuận

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Quản Trị Chiến Lược Sản PhẩmPhát triển sản phẩm kinh doanhKinh doanh trên Amazon

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống