logo_medoo_1700207049071.png

Các bài giảng sinh lý học hệ tim mạch

Khóa học cung cấp các kiến thức về cấu trúc và hoạt động của hệ tim mạch trong cơ thể con người. Chúng ta sẽ khám phá cách hệ tim mạch hoạt động, tương tác giữa các thành phần như tim, mạch máu và các cơ quan khác. Trong khóa học này, bạn sẽ hiểu rõ về quá trình tuần hoàn máu, vai trò của tim trong duy trì sự sống, và cách các yếu tố như áp lực máu và nhịp tim ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

5

(0)

Giang duong Y khoa online

Giang duong Y khoa online

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Sinh lý học Hệ tim mạch

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Sinh lýTim mạch

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

  • TIM MẠCH 99

    01:00

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống