logo_medoo_1700207049071.png

Trọn Bộ 82 Video Khám Phá Tư Duy Phản Biện Từ A Đến Z

Trọn Bộ 82 Video Khám Phá Tư Duy Phản Biện Từ A đến Z là một khóa học toàn diện giúp bạn phát triển kỹ năng tư duy phản biện từ A đến Z. Khóa học bao gồm 82 video, được trình bày theo từ tổng quan đến ví dụ thực tiễn, giúp bạn dễ dàng tiếp thu kiến thức.

5

(0)

Vu The Dung

Vu The Dung

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Biết được tư duy phản biện là gì, đặc trưng của tư duy phản biện, làm thế nào để rèn luyện tư duy phản biện,...

Được đưa ra các ví dụ thực tế về tư duy phản biện ở các trường hợp thực tế

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Kỹ năng mềmTư duy phản biệnPhát triển bản thân

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống