logo_medoo_1700207049071.png

Xơ gan - Nguyên nhân, triệu chứng chẩn đoán, và điều trị bệnh

Khóa học giúp nhận biết bệnh lý xơ gan và cách chăm sóc bệnh nhân có bệnh lý về gan.

5

(0)

Video Alo bac sy

Video Alo bac sy

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Nhận biết xơ gan và các bệnh lý về gan khác. Phương pháp chăm sóc bệnh nhân có bệnh lý gan.

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

GanBệnh lý gan

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

Medoo io

Medoo io

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống