logo_medoo_1700207049071.png

Số Hoá Bài Giảng - Nâng Cao Chất Lượng Học Tập

Số hóa tài liệu là quá trình chuyển đổi các tài liệu truyền thống (giấy, băng đĩa,….) sang dạng kỹ thuật số có thể lưu trữ trên máy tính, được sử dụng trên nền tảng Elearning

Quá nhiều lý do để bắt đầu

Chuẩn hoá tri thức

Chuẩn hoá tri thức

Tri thức của doanh nghiệp được kiểm duyệt nhất quán, được xây dựng và chuẩn hóa một cách có hệ thống về mặt nội dung

Nội dung sinh động

Nội dung sinh động

Các bài giảng được thể hiện sinh động với nhiều định dạng khác nhau: hoạt hoạ, infographic, quay trực tiếp,... nhằm tăng sự tập trung và hứng thú khi học tập.

Chuyên nghiệp

Chuyên nghiệp

Tăng tính chuyên nghiệp cho người dạy, có sự đầu tư vào bài giảng, tài nguyên học liệu, nắm bắt xu hướng hội nhập công nghệ số.

Tiết kiệm & Lâu dài

Tiết kiệm & Lâu dài

Tài liệu số hóa một lần có thể tái sử dụng được nhiều lần, tích hợp được trên mọi nền tảng, sử dụng được mọi lúc, mọi nơi thuận tiện dễ dàng

Quy trình số hóa bài giảng

Bàn giao và nghiệm thu

Chúng tôi bàn giao sản phẩm số hóa bài giảng cho khách hàng (sẵn sàng hỗ trợ 24/7) và tiến hành nghiệm thu

/assets/images/lecture-digitization-process5.webp

Sản xuất

Chúng tôi tiến hành sản xuất sau đó gửi Khách hàng duyệt

/assets/images/lecture-digitization-process4.webp

Số hoá tài liệu

Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật tư vấn về hình ảnh, nhân vật, diễn viên,... để thực hiện số hóa tài liệu bằng các công cụ hỗ trợ chuyên biệt

/assets/images/lecture-digitization-process3.webp

Thống nhất nội dung

Chúng tôi tư vấn cho khách hàng thống nhất về cấu trúc bài giảng, sử dụng định dạng nào cho phù hợp với nội dung, timeline sản xuất bài giảng.

/assets/images/lecture-digitization-process2.webp

Nhận tài liệu từ khách hàng

Chúng tôi nhận các tài liệu từ khách hàng bao gồm: kịch bản, mô tả, format cần đào tạo,...

/assets/images/lecture-digitization-process1.webp

Các định dạng số hóa

Có thể bạn chưa biết?